Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Sprzedaż

Szkolenie ze sprzedaży:

  • rozwój kompetencji pracownika działu sprzedaży,
  • doskonalenie umiejętności kadry,
  • zwiększenie kwalifikacji sprzedawcy.

Proponowane szkolenia i treningi:

Budowa odpowiedniej postawy „pro klient”

Celem szkolenia jest zbudowanie prawidłowej postawy sprzedawcy, kierując się starą zasadą „obsługuj każdego klienta w taki sposób, w jaki sam chciałbyś być obsługiwany”. Najwięcej zależy od nastawienia sprzedawcy do wykonywania swoich obowiązków.

Uczestnicy szkolenia odpowiedzą sobie na pytanie, dlaczego warto budować pozytywny wizerunek zarówno firmy, jak i własny.

Komunikacja

W tym treningu największy nacisk kładziemy na umiejętne komunikowanie się z otoczeniem w sposób werbalny oraz niewerbalny. Uczestnicy szkolenia uczą się aktywnie słuchać oraz dowiadują się, dlaczego tak istotne w sprzedaży jest zadawanie pytań. Najważniejszym elementem tego treningu, oprócz wiedzy z zakresu mowy ciała, jest właśnie umiejętność zadawania pytań – kierujemy się zasadą, w której „wygrywa” ten, kto prowadzi rozmowę, czyli ten, kto zadaje pytania.

Analiza potrzeb

W tej części uczestnicy szkolenia uczą się, jak ważnym narzędziem w sprzedaży jest analiza potrzeb. Dowiadują się, jak rozmawiać z klientem, słuchać, uważnie analizować, obserwować, kojarzyć ze sobą fakty i wyciągać odpowiednie wnioski.

A wszystko to w jednym celu – aby dzięki zdobytym informacjom odpowiednio odczytać potrzeby klienta i dobrać jak najlepszą ofertę.

Obsługa klienta, serwis

Ten obszar szkolenia jest pewnego rodzaju podsumowaniem wcześniejszych elementów szkolenia. W tej części wypracowuje się wzorcową postawę sprzedawcy, opartą na analizie potrzeb klienta.
Uczestnicy szkolenia odpowiadają sobie na pytania: Co zrobić, aby klient do nas wrócił? Co znaczy w dzisiejszych czasach dobry serwis? Jaki jest wpływ długofalowej współpracy na wyniki osobiste oraz firmy?

Organizacja czasu pracy

Trening ten daje uczestnikom szkolenia odpowiedź na pytania: Czy można zapanować nad czasem, który przeznaczamy na wykonywanie obowiązków? W jaki sposób oddzielić życie zawodowe od życia prywatnego?

Praca z kalendarzem, systematyka, dobra organizacja prowadzą do zwiększonego zdyscyplinowania pracowników oraz lepszego kontrolowania czasu poświęconego na pracę.

Telefoniczne umawianie spotkań/ sprzedaż przez telefon

Celem tego treningu jest wypracowanie takiego modelu rozmowy telefonicznej, który przy odpowiedniej systematyce, przyniesie miarodajne efekty. Trening ten cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród pracowników działów call center oraz firm, które zajmują się sprzedażą różnego rodzaju produktów i usług przez telefon.

Tutaj szczególną uwagę zwracamy na cel rozmowy telefonicznej. Dodatkowo uczestnicy szkolenia uczą się, jak radzić sobie z obiekcjami klientów. W procesie szkoleniowym, pokazujemy, jak „bawić się” rozmową telefoniczną oraz znajdujemy takie rozwiązania, które już na drugi dzień można wykorzystać w pracy.

Rozmowa handlowa – techniki sprzedaży

Główne zadanie tego treningu to przedstawienie procesu sprzedaży jako „gry”, w której słowo „nie” odgrywa kluczową rolę. Uczestnicy szkolenia poznają, w jaki sposób planować i prowadzić rozmowę handlową. Na co zwrócić szczególną uwagę, jakich zwrotów należy unikać, jak radzić sobie z nietypowymi problemami – to podstawowe zagadnienia tej części szkolenia.

Uczestnicy dowiadują się, jak rozpoznawać sygnały zainteresowania ze strony klienta oraz w jaki sposób i kiedy trzeba pomóc klientowi podjąć odpowiednią decyzję.

Zobacz również:

szkolenia z zarządzania
szkolenia z autoprezentacji